Titulinis
Į titulinį Rašyti laišką
Apie mus
Naujienos
Paslaugos
Atlikti darbai
Kontaktai

UAB "EKOSISTEMA" atlikti darbai

2010-2014 m. UAB „Ekosistema“ atliktų didesnės apimties darbų sąrašas:

Eil. Nr.

Užsakovas

Darbų pavadinimas

Temos vykdytojai

1

2

3

4

1.

UAB "Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras"

Žaliųjų atliekų kompostavimo ir didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių (su buityje susidarančių pavojingų atliekų surinkimo punktu) įrengimo ir eksploatavimo objektų (Jiezno kolonijų k. ir Pramonės g. 3A, Prienuose, Prienų r. sav., Geležinkelio g. 65 ir 65A, Varėnoje, Varėnos r. sav. ir Gėlyno g. 23, Lazdijuose, Lazdijų r. sav.) poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos

N.Nemirovienė, A.Barsevičius, M.Šileika

2.

UAB "Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras"

Žaliųjų atliekų kompostavimo ir didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių (su buityje susidarančių pavojingų atliekų surinkimo punktu) įrengimo ir eksploatavimo objektų (Vėžaičiuose ir Geležinkelio Pylimo g. 6, Gargžduose, Klaipėdos r. sav.) poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos

N.Nemirovienė, A.Barsevičius, M.Šileika

3.

UAB "Ventgama"

Dviejų po 3 MW galios vėjo jėgainių statybos ir eksploatacijos Grūšlaukės k., Darbėnų sen., Kretingos r. sav. poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita

N.Nemirovienė

4.

Kretingos rajono savivaldybės administracija

Detaliųjų planų parengimas (Kartenoje, Dauginčiuose, Kalniškiuose) suformuojant kitos (rekreacinės teritorijos) paskirties žemės sklypus ir nustatant teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą

A.Strigūnas, M.Šileika

5.

UAB "PG Food"

UAB "PG Food" planuojamos ūkinės veiklos (vienos 250 kW vėjo jėgainės statyba ir eksploatacija) poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita

N.Nemirovienė

6.

UAB "Atenergo"

UAB "Atenergo" planuojamos ūkinės veiklos (4 vėjo jėgainių po 500 kW ir transformatorinės pastotės statyba ir eksploatacija) poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita

N.Nemirovienė, J.Kaluzevičius

7.

UAB "Progresyvūs projektai"

UAB "Espersen Lietuva" planuojamos ūkinės veiklos (žuvies perdirbimo įmonės gamybinio pastato rekonstrukcija, socialinio pastato rekonstrukcija ir gamybos plėtra) poveikio aplinkai vertinimo atranka, poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita ir techninio projekto aplinkos apsaugos dalis

N.Nemirovienė, M.Šileika

8.

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija

Planuojamos ūkinės veiklos (Klaipėdos valstybinio jūrų uosto Malkų įlankos akvatorijos gilinimas maksimaliai galimiems laivams priimti) poveikio aplinkai vertinimo ataskaita

M.Šileika, A.Lapinskienė, S.Kupšienė, G.Matutis ir kt.

9.

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija

Planuojamos ūkinės veiklos (Valčių prieplaukos Smeltės pusiasalyje įrengimas ir eksploatacija) poveikio aplinkai vertinimo ataskaita

M.Šileika, A.Lapinskienė, S.Kupšienė, G.Matutis ir kt.

10.

AB "Klaipėdos nafta"

Saugos ataskaita

P.Martinkus, A.Lapinskienė, J.Kaluzevičius

11.

AB "Klaipėdos nafta"

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita

G.Matutis, S.Kupšienė

12.

UAB "Vudva ir Co"

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita

G.Matutis, N.Nemirovienė

13.

UAB "Krovinių terminalas"

Saugos ataskaita ir vidinis avarinis planas

P.Martinkus,
A.Lapinskienė

14.

UAB "Eko-L"

Krekenavos ir Vėžaičių gyvenviečių nuotekų valyklų rekonstrukcijos projektų aplinkos apsaugos dalys

M.Šileika

15.

AB "Panevėžio statybos trestas"

Krekenavos gyvenvietės nuotekų valyklos rekonstrukcijos projekto aplinkos apsaugos dalis

M.Šileika

16.

Kretingos, Skuodo ir Tauragės rajonų bei Palangos savivaldybių administracijos

Aplinkos oro kokybės valdymo programos ir jų įgyvendinimo priemonių planai

L.Sabutytė

17.

UAB "Mažeikių rugelis"

Ylakių paukštyno paraiška taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui atnaujinti

P.Martinkus

18.

UAB "Mažeikių rugelis"

Ylakių paukštyno vykdomos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimas su tikslu suformuoti objekto sanitarinę apsaugos zoną

G.Matutis, P.Martinkus

19.

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija

Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos dalies, apimančios Slengių, Mazūriškių, Trušelių, Gindulių kaimus ir gretimos teritorijos vietovių, komunikacinių koridorių ir inžinerinės infrastruktūros specialusis planas

M.Šileika,
R.Petrauskas,
A.Lapinskienė,
Z.Kelbauskienė,
R.Jankauskienė,
V.Kelbauskis,
D.Lušpinis,
R.Klionauskas, M.Buzienė

20.

UAB "Klaipėdos aerouostas"

UAB "Klaipėdos aerouostas" vykdomos ūkinės veiklos (orlaivių pakilimas ir nusileidimas oro uoste) Dirvupių k., Sendvario sen., sanitarinių apsaugos zonų ribų specialusis planas

R.Petrauskas, P.Martinkus

21.

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija

Gargždų pramonės įmonių, vykdančių ūkinę komercinę veiklą, sanitarinių apsaugos zonų ribų specialusis planas

R.Petrauskas, G.Stonkus, A.Lapinskienė,
S.Kupšienė

22.

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija

Projekto "Kapstato ežero ekologinės būklės gerinimas" poveikio aplinkai vertinimo procedūros, valymo darbų techninis projektas, žuvų išteklių atstatymo planas ir paraiškos finansavimui gauti parengimas

M.Šileika, A.Lapinskienė

23.

AB "Geonafta"

AB "Geonafta" planuojamos ūkinės veiklos (naftos gavybos aikštelės-verslovės ir trijų-keturių naujų gręžinių įrengimas ir eksploatacija) Kluonalių k., Kretingos raj. sav. poveikio aplinkai vertinimo programa ir ataskaita

M.Šileika

24.

AB "Geonafta"

AB "Geonafta" naftos gavybos aikštelės-verslovės Kluonalių k., Kretingos raj. sav. sanitarinių apsaugos zonų specialusis planas

R.Petrauskas, A.Strigūnas

25.

UAB KNG

Planuojamos ūkinės veiklos (1,6 MW galios vėjo jėgainių parko įrengimas ir eksploatacija) Žynelių k., Kretingos raj. sav. poveikio visuomenės sveikatai vertinimas su tikslu suformuoti objekto sanitarinę apsaugos zoną

G.Matutis, N.Nemirovienė

26.

UAB "Pamario jėgainių energija"

Planuojamų 16 vnt. po 3 MW vėjo jėgainių parko statybos Mažeikių raj. sav. sukeliamo akustinio triukšmo ir šešėliavimo sklaidos skaičiavimai skaitmeniniu modeliu WindPRO

N.Nemirovienė

27.

UAB "Lukoil Baltija"

UAB "Lukoil Baltija" filialo Kėdainių kuro bazės saugos ataskaita

P.Martinkus, A.Lapinskienė, J.Kaluzevičius

28.

Kretingalės kooperatinė žemės ūkio bendrovė

Kretingalės kooperatinės žemės ūkio bendrovės vykdomos ūkinės veiklos Pipirų k., Klaipėdos raj. sav. sanitarinių apsaugos zonų specialusis planas

R.Petrauskas, A.Strigūnas

29.

AB "Kaišiadorių paukštynas"

Pajautiškių paukštyno (Žaslių sen., Kaišiadorių raj. sav.) planuojamos ūkinės veiklos (naminių paukščių auginimas mėsai ir kiaušinių gamybai) sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo specialusis planas

R.Petrauskas, A.Strigūnas

Grįžti Versija spausdinimui Spausdinti Į viršų
© 2006. "EKOSISTEMA".
Visos teisės saugomos.
projektas: webmod,
www.webmod.lt