Ekosistema.lt
NamaiParašykite mums laišką
UAB "EKOSISTEMA" atlikti darbai

2010-2015 m. UAB „Ekosistema“ atliktų didesnės apimties darbų sąrašas:

Eil. Nr.

Užsakovas

Darbų pavadinimas

Temos vykdytojai

1

2

3

4

1.

UAB "Agromėsa"

Planuojamos ūkinės veiklos (paukštienos (viščiukų broilerių ir vištų dedeklių) perdirbimo cecho statybos ir eksploatacijos) žemės sklype, esančiame Technikos g. 4A, Kėdainiuose, Kėdainių r. sav., poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita

S.Kupšienė, M.Šileika, N.Nemirovienė

2.

UAB "Rietavo komunalinis ūkis"

Vykdomos ūkinės veiklos (8 MW galingumo Rietavo katilinės Nr. 1 eksploatacija) žemės sklype, esančiame L. Ivinskio g. 16, Rietavo m., Rietavo sav., poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita

A.Barsevičius, N.Nemirovienė

3.

AB "LOTOS Geonafta"

Ūkinės veiklos (naftos gavyba Nausodžio naftos telkinyje), vykdomos Nausodžio ir Mišučių kaimuose, Žalgirio sen., Kretingos r. sav., poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita

P.Martinkus, N.Nemirovienė

4.

UAB "Kuršasta"

Planuojamos ūkinės veiklos (nepavojingų statybinių griovimo atliekų tvarkymas) žemės sklype, esančiame Šaulių g. 30, Skuode, Skuodo r. sav., poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita

J.Kaluzevičius, N.Nemirovienė

5.

UAB "Tauraplastas"

Esamos ir planuojamos ūkinės veiklos (detalių iš stikloplastiko gamyba) Pramonės g. 5J, 5P, Tauragės m., Tauragės r. sav., poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita

N.Nemirovienė

6.

AB "Panevėžio energija"

Planuojamos ūkinės veiklos (Rokiškio, Zarasų ir Pasvalio rajoninių katilinių rekonstrukcija) poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos

S.Kupšienė, M.Šileika, N.Nemirovienė

7.

UAB "Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras"

Žaliųjų atliekų kompostavimo ir didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių (su buityje susidarančių pavojingų atliekų surinkimo punktu) įrengimo ir eksploatavimo objektų (Jiezno kolonijų k. ir Pramonės g. 3A, Prienuose, Prienų r. sav., Geležinkelio g. 65 ir 65A, Varėnoje, Varėnos r. sav. ir Gėlyno g. 23, Lazdijuose, Lazdijų r. sav.) poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos

N.Nemirovienė, A.Barsevičius, M.Šileika

8.

UAB "Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras"

Žaliųjų atliekų kompostavimo ir didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių (su buityje susidarančių pavojingų atliekų surinkimo punktu) įrengimo ir eksploatavimo objektų (Vėžaičiuose ir Geležinkelio Pylimo g. 6, Gargžduose, Klaipėdos r. sav.) poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos

N.Nemirovienė, A.Barsevičius, M.Šileika

9.

UAB "Ventgama"

Dviejų po 3 MW galios vėjo jėgainių statybos ir eksploatacijos Grūšlaukės k., Darbėnų sen., Kretingos r. sav. poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita

N.Nemirovienė

10.

Kretingos rajono savivaldybės administracija

Detaliųjų planų parengimas (Kartenoje, Dauginčiuose, Kalniškiuose) suformuojant kitos (rekreacinės teritorijos) paskirties žemės sklypus ir nustatant teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą

A.Strigūnas, M.Šileika

11.

UAB "PG Food"

UAB "PG Food" planuojamos ūkinės veiklos (vienos 250 kW vėjo jėgainės statyba ir eksploatacija) poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita

N.Nemirovienė

12.

UAB "Atenergo"

UAB "Atenergo" planuojamos ūkinės veiklos (4 vėjo jėgainių po 500 kW ir transformatorinės pastotės statyba ir eksploatacija) poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita

N.Nemirovienė, J.Kaluzevičius

13.

UAB "Progresyvūs projektai"

UAB "Espersen Lietuva" planuojamos ūkinės veiklos (žuvies perdirbimo įmonės gamybinio pastato rekonstrukcija, socialinio pastato rekonstrukcija ir gamybos plėtra) poveikio aplinkai vertinimo atranka, poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita ir techninio projekto aplinkos apsaugos dalis

N.Nemirovienė, M.Šileika

14.

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija

Planuojamos ūkinės veiklos (Klaipėdos valstybinio jūrų uosto Malkų įlankos akvatorijos gilinimas maksimaliai galimiems laivams priimti) poveikio aplinkai vertinimo ataskaita

M.Šileika, A.Lapinskienė, S.Kupšienė, G.Matutis ir kt.

15.

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija

Planuojamos ūkinės veiklos (Valčių prieplaukos Smeltės pusiasalyje įrengimas ir eksploatacija) poveikio aplinkai vertinimo ataskaita

M.Šileika, A.Lapinskienė, S.Kupšienė, G.Matutis ir kt.

16.

AB "Klaipėdos nafta"

Saugos ataskaita

P.Martinkus, A.Lapinskienė, J.Kaluzevičius

17.

AB "Klaipėdos nafta"

Subačiaus kuro bazės saugos ataskaita ir vidaus avarijų planas (nauja redakcija)

P.Martinkus, J.Kaluzevičius

18.

AB "Klaipėdos nafta"

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita

G.Matutis, S.Kupšienė

19.

UAB "Vudva ir Co"

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita

G.Matutis, N.Nemirovienė

20.

UAB "Krovinių terminalas"

Saugos ataskaita ir vidinis avarinis planas

P.Martinkus,
A.Lapinskienė

21.

UAB "Eko-L"

Krekenavos ir Vėžaičių gyvenviečių nuotekų valyklų rekonstrukcijos projektų aplinkos apsaugos dalys

M.Šileika

22.

AB "Panevėžio statybos trestas"

Krekenavos gyvenvietės nuotekų valyklos rekonstrukcijos projekto aplinkos apsaugos dalis

M.Šileika

23.

Kretingos, Skuodo ir Tauragės rajonų bei Palangos savivaldybių administracijos

Aplinkos oro kokybės valdymo programos ir jų įgyvendinimo priemonių planai

L.Sabutytė

24.

UAB "Mažeikių rugelis"

Ylakių paukštyno paraiška taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui atnaujinti

P.Martinkus

25.

UAB "Mažeikių rugelis"

Ylakių paukštyno vykdomos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimas su tikslu suformuoti objekto sanitarinę apsaugos zoną

G.Matutis, P.Martinkus

26.

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija

Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos dalies, apimančios Slengių, Mazūriškių, Trušelių, Gindulių kaimus ir gretimos teritorijos vietovių, komunikacinių koridorių ir inžinerinės infrastruktūros specialusis planas

M.Šileika,
R.Petrauskas,
A.Lapinskienė,
Z.Kelbauskienė,
R.Jankauskienė,
V.Kelbauskis,
D.Lušpinis,
R.Klionauskas, M.Buzienė

27.

UAB "Klaipėdos aerouostas"

UAB "Klaipėdos aerouostas" vykdomos ūkinės veiklos (orlaivių pakilimas ir nusileidimas oro uoste) Dirvupių k., Sendvario sen., sanitarinių apsaugos zonų ribų specialusis planas

R.Petrauskas, P.Martinkus

28.

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija

Gargždų pramonės įmonių, vykdančių ūkinę komercinę veiklą, sanitarinių apsaugos zonų ribų specialusis planas

R.Petrauskas, G.Stonkus, A.Lapinskienė,
S.Kupšienė

29.

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija

Projekto "Kapstato ežero ekologinės būklės gerinimas" poveikio aplinkai vertinimo procedūros, valymo darbų techninis projektas, žuvų išteklių atstatymo planas ir paraiškos finansavimui gauti parengimas

M.Šileika, A.Lapinskienė

30.

AB "Geonafta"

AB "Geonafta" planuojamos ūkinės veiklos (naftos gavybos aikštelės-verslovės ir trijų-keturių naujų gręžinių įrengimas ir eksploatacija) Kluonalių k., Kretingos raj. sav. poveikio aplinkai vertinimo programa ir ataskaita

M.Šileika

31.

AB "Geonafta"

AB "Geonafta" naftos gavybos aikštelės-verslovės Kluonalių k., Kretingos raj. sav. sanitarinių apsaugos zonų specialusis planas

R.Petrauskas, A.Strigūnas

32.

UAB "Pamario jėgainių energija"

Planuojamų 16 vnt. po 3 MW vėjo jėgainių parko statybos Mažeikių raj. sav. sukeliamo akustinio triukšmo ir šešėliavimo sklaidos skaičiavimai skaitmeniniu modeliu WindPRO

N.Nemirovienė

33.

UAB "Lukoil Baltija"

UAB "Lukoil Baltija" filialo Kėdainių kuro bazės saugos ataskaita

P.Martinkus, A.Lapinskienė, J.Kaluzevičius

34.

AB "Kaišiadorių paukštynas"

Pajautiškių paukštyno (Žaslių sen., Kaišiadorių raj. sav.) planuojamos ūkinės veiklos (naminių paukščių auginimas mėsai ir kiaušinių gamybai) sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo specialusis planas

R.Petrauskas, A.Strigūnas

Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai