Ekosistema.lt
NamaiParašykite mums laišką
Naujienos

Informacija apie parengtą PŪV PVSV ataskaitą Kretingos rajono savivaldybėje

1. Planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PŪV) organizatorius:
UAB „Kelmės ranga“ (įmonės kodas 304412762), Elenavos k. 6, LT-86242 Kelmės r. sav., mob. tel.: (8 670) 39 781, el. paštas: kelmesranga@gmail.com.

2. Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (toliau - PVSV) ataskaitos rengėjas:
UAB „Ekosistema“ (įmonės kodas 140016636), Taikos pr. 119, Klaipėda, LT-94231 Klaipėdos m. sav., tel.: (8 46) 430463, faks.: (8 46) 430469, el. paštas: jonas@ekosistema.lt.

3. PŪV pavadinimas, vieta:
UAB „Kelmės ranga“ planuojama ūkinė veikla (statybinių, griovimo atliekų ir medienos atliekų tvarkymas) bus vykdoma adresu Briedžio g. 6 ir 2A, Kretinga, Kretingos r. sav.

4. Trumpas PŪV aprašymas:
PŪV metu panaudojus įmonės turimą modernią techniką bus tvarkomos nepavojingos statybinės, griovimo atliekos ir medienos atliekos. Iš atliekų bus pagaminama įvairių frakcijų skalda bei biokuras. Atliekamas vertinimas dėl poveikio visuomenės sveikatai, formuojama sanitarinės apsaugos zona.

5. Viešai PVSV ataskaita eksponuojama:
1) Kretingos r. sav. administracijos Kretingos miesto seniūnijos administracinėse patalpose (Vilniaus g. 8, Kretinga, LT-97108 Kretingos r. sav.);
2) UAB „Ekosistema“ administracinėse patalpose (Taikos pr. 119, Klaipėda, LT-94231 Klaipėdos m. sav.).
Susipažinti su PVSV ataskaita galima darbo dienomis nuo 2019-07-15 iki 2019-07-26 imtinai; 08-12 ir 13-16 val.
3) PVSV ataskaitos santrauką galima atsisųsti spustelėjus ant nuorodos po šiuo skelbimu.

6. Viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimas įvyks
2019-07-29, 17 val. Kretingos miesto seniūnijos administracinėse patalpose, esančiose adresu Vilniaus g. 8, Kretinga, LT-97108 Kretingos r. sav.

7. Visuomenė pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais gali teikti
iki viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimo: asmeniškai - UAB „Ekosistema“, adresu Taikos pr. 119, Klaipėda; registruotu laišku - siųsti adresu A.D.661, LT-94008 Klaipėda-15 arba el. paštu: jonas@ekosistema.lt.

8. Sprendimą dėl PŪV galimybių priima Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos departamentas, Liepų g. 17, Klaipėda, LT-92138 Klaipėdos m. sav., tel.: (8 46) 410350, el. paštas: klaipeda@nvsc.lt.

9. Atsižvelgiant į Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos departamento 2019-09-11, 2019-10-16 ir 2019-11-13 raštuose Nr. (3-11 14.3.4 E)2-43801, (3-11 14.3.4 E)2-49823 ir (3-11 14.3.4 E)2-54790 pateiktas pastabas dėl UAB „Kelmės ranga“ PŪV, adresu Briedžio g. 6 ir 2A, Kretinga, Kretingos r. sav., buvo pakoreguota ir papildyta PVSV ataskaitos santrauka. Pakoreguotą ir papildytą PVSV ataskaitos santrauką (pakoreguotas ir papildytas santraukos tekstas paliktas žaliame fone) galima atsisiųsti peržiūrėjimui spustelėjus ant nuorodos žemiau:


images_mod/naujienos/pvsv-santrauka.pdf

Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai