Ekosistema.lt
NamaiParašykite mums laišką
Naujienos

Informacija apie parengtą PŪV PVSV ataskaitą Joniškio rajono savivaldybėje

1. Planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PŪV) organizatorius:
Ūkininkas Vilius Arvydas Šukis, Knygnešių g. 6, Satkūnų k., LT-84101 Joniškio r. sav., tel.: (8 686) 45 725, el. paštas: viliusa.sukis@gmail.com.

2. Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (toliau - PVSV) ataskaitos rengėjas:
UAB „Ekosistema“ (įmonės kodas 140016636), Taikos pr. 119, Klaipėda, LT-94231 Klaipėdos m. sav., tel.: (8 46) 430463, faksas: (8 46) 430469, el. paštas: info@ekosistema.lt.

3. PŪV pavadinimas, vieta:
Vištų dedeklių fermų komplekso statyba ir eksploatacija, Šiaulių apskr., Joniškio r. sav., Kepalių sen., Anapolio k., žemės sklype, kurio kad. Nr. 4750/0004:188 Kirnaičių k. v.

4. Trumpas PŪV aprašymas:
PŪV PVSV ataskaita rengiama su tikslu nustatyti statomam vištų dedeklių fermų kompleksui sanitarinės apsaugos zonos ribas. Eksploatuojant vištų dedeklių fermų kompleksą vienu metu numatoma laikyti 59 700 vištų dedeklių, per metu numatoma gauti 20 000 000 kiaušinių. PVSV ataskaitoje įvertintas PŪV poveikis visuomenės sveikatai dėl galimos oro taršos, taršos kvapais ir akustinio triukšmo. Nustatyta, kad PŪV metu nebus viršijamos teisės aktais nustatytos oro taršos, kvapų ir triukšmo ribinės vertės, todėl poveikis visuomenės sveikatai nebus daromas. Suformuota objektui reikalingo dydžio sanitarinės apsaugos zona.

5. Viešai PVSV ataskaita skelbiama (susipažinti su ja galima darbo dienomis nuo 2019-02-11 iki 2019-02-22 imtinai; 0800 - 1200 ir 1300 - 1700 val.):
1) Kepalių sen. administracinėse patalpose (Audruvės g. 4, Kirnaičių k., Joniškio r. sav.);
2) UAB „Ekosistema“ biuro patalpose (Taikos pr. 119, Klaipėda, Klaipėdos m. sav.).

3) PVSV ataskaitos santrauką galima atsisiųsti spustelėjus ant nuorodos po šiuo skelbimu.

6. Viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimas įvyks 2019-02-25, 17 val. Kepalių seniūnijos administracinėse patalpose (Audruvės g. 4, Kirnaičių k., Joniškio r. sav.).

7. Visuomenė pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais gali teikti iki viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimo: asmeniškai - UAB „Ekosistema“, adresu Taikos pr. 119, Klaipėda; reg. laišku adresu: A.D. 661, LT-94008 Klaipėda-15 arba el. paštu: info@ekosistema.lt.

8. Sprendimą dėl PŪV galimybių priims Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Šiaulių departamentas, Vilniaus g. 229, Šiauliai, LT-76343 Šiaulių m. sav., tel.: (8 41) 59 6373, el. paštas: siauliai@nvsc.lt.

9. PVSV ataskaitos santrauką galima atsisiųsti spustelėjus ant nuorodos žemiau:


images_mod/naujienos/santrauka-sukio-pvsv.pdf

Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai