Ekosistema.lt
NamaiParašykite mums laišką
Naujienos

Priimtas sprendimas dėl UAB "Aufis" vykdomos ūkinės veiklos galimybių pagal PVSV ataskaitą

Priimtas sprendimas dėl UAB "Aufis" planuojamos ūkinės veiklos Jokūbavo k., Žalgirio sen., Kretingos r. sav. galimybių

Klaipėdos visuomenės sveikatos centras 2014-11-13 priėmė sprendimą Nr. E22-15 dėl UAB "Aufis" planuojamos ūkinės veiklos (eksploatuoti netinkamų transporto priemonių (toliau - ENTP) tvarkymas) kitos paskirties (pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos) žemės sklype, kurio kad. Nr. 5617/0002:18 Jokūbavo k.v., esančiame Stančių g.6, Jokūbavo k., Žalgirio sen., Kretingos r. sav. galimybių.

Veiklos vykdytojas nagrinėjamoje teritorijoje numato vykdyti šią ūkinę veiklą: ENTP tvarkymas (ardymas) ir variklinių transporto priemonių atsarginių dalių mažmeninė prekyba. Planuojamoje teritorijoje taip pat numatoma teikti autoremonto paslaugas. Per metus numatoma išardyti iki 100 vnt. (150 tonų) ENTP. Autotransporto priemonių demontavimui bus įrengtos šios zonos: personalo; ENTP priėmimo ir laikymo; ENTP išmontavimo; metalo laužo ir kitų antrinių žaliavų laikino laikymo; mazgų ir dalių, tinkamų tolimesniam naudojimui, laikymo; pavojingų atliekų laikymo; naudotų padangų laikymo; kitų nepavojingų atliekų laikymo. Įvertinus minėtos ūkinės veiklos mastą, pasiūlyta sanitarinę apsaugos zoną sutapatinti su veiklai naudojamo žemės sklypo ribomis.

PVSV ataskaitoje išnagrinėtas galimai poveikį visuomenės sveikatai darantis veiksnys: triukšmas.

Sprendimo išvada: UAB „Aufis“ planuojamos ūkinės veiklos sąlygos atitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus ir yra leistina pasirinktoje vietoje. Sprendimas priimtas, atsižvelgiant į UAB "Ekosistema" specialistų rengtą Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą.


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai