Ekosistema.lt
NamaiParašykite mums laišką
Naujienos

Priimtas sprendimas dėl UAB "Autoaidas"planuojamos ūkinės veiklos galimybių pagal PVSV ataskaitą

Priimtas sprendimas dėl UAB "Autoaidas" planuojamos ūkinės veiklos Malūno g.1, Grūšlaukės k., Darbėnų sen., Kretingos r. sav. galimybių

Klaipėdos visuomenės sveikatos centras 2014-10-28 priėmė sprendimą Nr. E22-13 dėl UAB "Autoaidas" planuojamos ūkinės veiklos (Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių (toliau - ENTP) demontavimas ir netauriųjų metalų laužo ir jų atliekų supirkimas ir tvarkymas) žemės sklype, kurio kad. Nr. 5614/0002:210, esančiame Malūno g.1, Grūšlaukės k., Darbėnų sen., Kretingos r. sav. Žemės sklypo, kuriame numatoma vykdyti ūkinė veikla, plotas yra 0,7626 ha, jis nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai, UAB "Autoaidas" numato sudaryti valstybinės žemės nuomos sutartį dėl šio žemės sklypo nuomos. Nagrinėjamoje teritorijoje UAB "Autoaidas" planuoja vykdyti ENTP tvarkymo veiklą. Per metus numatoma išardyti iki 150 vnt. (240 t/m) ENTP ir iki 40 vnt. (16 t/m) nukenksmintų ENTP be pavojingų skysčių ir sudedamųjų dalių (automobilių kėbulų). Visa ENTP demontavimo veikla bus vykdoma sandėliavimo paskirties pastate, kurio bendras plotas 324,59 kv. m. Autotransporto priemonių demontavimui bus įrengtos šios zonos: personalo; ENTP priėmimo ir laikymo; ENTP išmontavimo; metalo laužo ir kitų antrinių žaliavų laikino laikymo; mazgų ir dalių, tinkamų tolimesniam naudojimui, laikymo; pavojingų atliekų laikymo; naudotų padangų laikymo; kitų nepavojingų atliekų laikymo. Įvertinus minėtos ūkinės veiklos mastą, pasiūlyta sanitarinę apsaugos zoną sutapatinti su veiklai naudojamo žemės sklypo ribomis.

PVSV ataskaitoje išnagrinėtas galimai poveikį visuomenės sveikatai darantis veiksnys: triukšmas.

Sprendimo išvada: UAB „Autoaidas“ planuojamos ūkinės veiklos sąlygos atitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus ir yra leistina pasirinktoje vietoje. Sprendimas priimtas, atsižvelgiant į UAB "Ekosistema" specialistų rengtą Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą.


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai