Ekosistema.lt
NamaiParašykite mums laišką
Naujienos

Priimtas sprendimas dėl UAB KRATC planuojamos ūkinės veiklos galimybių pagal PVSV ataskaitą

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Klaipėdos departamentas 2018-03-22 priėmė sprendimą Nr. (3-11 14.3.4 E)BSV-7731 dėl UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras planuojamos ūkinės veiklos (šlako (pelenų) ir didžiųjų atliekų (baldų) apdorojimo aikštelių statyba ir eksploatacija) žemės sklype (kad. Nr. 5544/0007:37 Lėbartų k.v.), esančiame adresu Uosių g. 7, Dumpių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav., galimybių.

Įrengus naujas šlako (pelenų) ir didžiųjų atliekų (baldų) apdorojimo aikšteles planuojamame žemės sklype, šiuo metu Klaipėdos regioninio sąvartyno teritorijoje vykdomą veiklą nuamtoma perkelti į naują ir šiai veiklai labiau pritaikytą vietą, nutraukiant ją senojoje vietoje.

Didžiųjų atliekų apdorojimo aikštelėje UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras numato vykdyti didžiųjų atliekų paruošimą tolimesniam perdirbimui ir šalinimui. Didžiųjų atliekų (baldų) apdorojimas (paruošimas naudoti ir šalinti) apims šiuos procesus: a) baldų ardymas ir išmontavimas - bus atliekamas mechanizuotai ir rankiniu būdu (pvz., stiklo detalių išėmimas); b) išardytų baldų rūšiavimas - bus atliekamas mechanizuotai (pvz., metalus atrenkant magnetais smulkinimo metu) ir rankiniu (pvz., stiklo išrinkimas) būdu; c) išardytų ir išrūšiuotų baldų smulkinimas - bus atliekamas mechanizuotu būdu panaudojant mobilią įrangą. Po atliekų (baldų) apdorojimo susidarys degiosios atliekos (susmulkinti baldai), kurios bus sandėliuojamos atviroje degiųjų atliekų sandėliavimo zonoje iki perdavimo tolimesniam naudojimui. Planuojamas (projektinis) didžiųjų atliekų naudojimo (apdorojimo) pajėgumas - 15.000 t/metus. Vienu metu apdorojimo aikštelėje iš viso numatoma sandėliuoti 5.000 t apdorotų ir neapdorotų atliekų. Iš jų 2.500 t sudarys neapdorotos didžiosios atliekos, o 2.500 t - po apdorojimo susidariusios degiosios atliekos bei antrinės žaliavos (stiklas ir metalas).

Šlako (pelenų) apdorojimo aikštelėje numatoma vykdyti nepavojingų dugno pelenų (šlako) iš atliekų deginimo įrenginių apdorojimą, atskiriant metalo atliekas, bei paruošimą tolimesniam panaudojimui. Po atliekų (šlako) apdorojimo susidarys gauta mineralinė medžiaga (apdorotas šlakas, pelenai), antrinės žaliavos (juodųjų ir spalvotųjų metalų atliekos), kurios bus sandėliuojamos atvirose mineralinės medžiagos brandinimo ir saugojimo zonose bei juodųjų ir spalvotųjų metalų laikino laikymo zonose iki jų perdavimo tolimesniam naudojimui, ir tolimesniam naudojimui/perdirbimui netinkamos nepavojingos atliekos, kurias numatoma šalinti Dumpių regioniniame sąvartyne. Planuojamas (projektinis) šlako (pelenų) naudojimo (apdorojimo) pajėgumas - 90.000 t/metus.

Planuojamos ūkinės veiklos sanitarinės apsaugos zonos ribas siūloma nustatyti sutapatinant su UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0007:37 Lėbartų k.v.) ribomis. SAZ plotas - 12,5773 ha.

Sprendimo išvada: UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras planuojamos ūkinės veiklos (šlako (pelenų) ir didžiųjų atliekų (baldų) apdorojimo aikštelių statyba ir eksploatacija) žemės sklype (kad. Nr. 5544/0007:37 Lėbartų k.v.), esančiame Uosių g. 7, Dumpių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav., sąlygos atitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus ir yra leistina pasirinktoje vietoje. Sprendimas priimtas, atsižvelgiant į UAB "Ekosistema" specialistų rengtą PVSV ataskaitą.


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai