Ekosistema.lt
NamaiParašykite mums laišką
Naujienos

Priimtas sprendimas dėl UAB "PG Food" planuojamos ūkinės veiklos galimybių

Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Tauragės visuomenės sveikatos centras 2013-02-11 priėmė sprendimą Nr. PVSV-1 dėl UAB "PG Food" planuojamos ūkinės veiklos (vienos 250 kW galios vėjo jėgainės statyba ir eksploatacija) galimybių.

Rengiamas 6,0123 ha ploto žemės sklypo (kad. Nr. 8740/0003:112 Laukuvos k.v.), esančio Vaitkaičių I k., Laukuvos sen., Šilalės raj. sav., detalusis planas, kuriuo numatomas žemės sklypų atidalinimas, atidalintuose žemės sklypuose pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimas iš žemės ūkio į kitą, nustatant žemės naudojimo būdą – inžinerinės infrastruktūros teritorija, susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybai bei sanitarinės apsaugos zonos suformavimas.

PVSV ataskaitoje išnagrinėti šie galimai poveikį visuomenės sveikatai darantys veiksniai: triukšmas, šešėliavimas, skleidžiama elektormagnetinė spinduliuotė, infragarsas bei kraštovaizdžio ypatybės. Vadovaujantis PVSV ataskaitoje išnagrinėta ir pateikta informacija suformuota objekto sanitarinė apsaugos zona.

Sprendimo išvada: UAB „PG Food“ planuojamos ūkinės veiklos (Vaitkaičių I k., Laukuvos sen., Šilalės raj. sav.) sąlygos atitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus ir yra leistina pasirinktoje vietoje. Sprendimas priimtas, atsižvelgiant į UAB "Ekosistema" specialistų rengtą Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą.


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai