Ekosistema.lt
NamaiParašykite mums laišką
Naujienos

Priimtas sprendimas dėl ūkininko K. Baginsko vykdomos ūkinės veiklos galimybių pagal PVSV ataskaitą

Priimtas sprendimas dėl ūkininko Kazimiero Baginsko vykdomos ūkinės veiklos adresu Miško g. 29, Grabupių k., Šilutės sen., Šilutės r. savivaldybėje galimybių

Klaipėdos visuomenės sveikatos centras 2015-01-16 priėmė sprendimą Nr. E22-2 dėl ūkininko Kazimiero Baginsko vykdomos ūkinės veiklos (Grabupių kiaulininkystės komplekso eksploatacijos) žemės sklypo, kurio kad. Nr. 8817/0003:84 Jonaičių k.v., esančio Miško g. 29, Grabupių k., Šilutės sen., Šilutės r. sav., dalyje galimybių.

Nurodytoje žemės sklypo dalyje jau keli dešimtmečiai eksploatuojamas kiaulininkystės kompleksas su visais tai veiklai būtinais įrenginiais. Šiame komplekse auginamos kiaulės (paršeliai, bekonai, kuiliai ir motininės kiaulės), eksploatuojamos mėšlidės (srutų sukaupimo rezervuarai). Vykdomos ūkinės veiklos metu gaminamas produktas - užaugintos gyvos kiaulės. Mėsos ir mėsos produktų gamyba nevykdoma ir neplanuojama vykdyti. Grabupių kiaulininkystės komplekse kiaulės auginamos pagal pilną ciklą: nuo paršavedžių apsėklinimo iki mėsinių bekonų (130 kg gyvo svorio) realizavimo. Faktiškai per metus užauginama 3018,5 sutartinių gyvulių. Pilnam kiaulių auginimo proceso vykdymui kiaulininkystės komplekso teritorijoje įrengta 14 tvartų, pašarų sandėlis, du malūnai, pašarų ruošimo virtuvė, automobilinės svarstyklės, inžinerinės komunikacijos, kontrolinis punktas, siurblinės, skysto mėšlo kaupimo rezervuarai, mechaninės dirbtuvės, garažai, elektros transformatorinės.

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (toliau - PVSV) ataskaitoje kompleksiškai įvertinta kiaulininkystės komplekso veikla bei galimas veiklos poveikis visuomenės sveikatai. PVSV ataskaitoje įvertinta aplinkos oro tarša, triukšmas ir kvapai. Atlikus sveikatai darančių įtaką veiksnių analizę, nustatyta, kad vykdoma ūkinė veikla už siūlomos formuoti sanitarinės apsaugos zonos (toliau - SAZ) ribų neigiamos įtakos visuomenės sveikatai nedarys.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004-08-19 įsakymu Nr. V-586 "Dėl Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo", kiaulių auginimo veiklai SAZ nenustatoma, tačiau vadovaujantis Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 "Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo" 73 punktu, pastatams, kuriuose laikomi ūkiniai gyvūnai su esančiais prie jų mėšlo ir srutų kaupimo įrenginiais arba be jų, SAZ dydis, kai auginamų kiaulių skaičius vienu metu sudaro nuo 500 iki 2300 sutartinių gyvulių, yra 1500 metrų.

PVSV ataskaitoje SAZ ribas siūloma formuoti sutapdinant jas su vykdomos veiklos teritorijos ribomis iš vakarinės, šiaurinės ir rytinės pusių, o pietinėje pusėje SAZ formuoti 138 metrų atstumu nuo objekto teritorijos ribos, t.y. atsižvelgiant į 8,0001 OUE/m3 kvapo koncentracijos taršos izoliniją. Rekomenduojamos formuoti SAZ plotas yra 37,3124 ha.

Sprendimo išvada: ūkininko Kazimiero Baginsko vykdomos ūkinės veiklos sąlygos atitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus ir yra leistina pasirinktoje vietoje. Sprendimas priimtas, atsižvelgiant į UAB "Ekosistema" specialistų rengtą PVSV ataskaitą.


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai