Ekosistema.lt
NamaiParašykite mums laišką
Naujienos

Informacija apie parengtą PŪV PVSV ataskaitą Šilutės rajono savivaldybėje

1. Planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PŪV) organizatorius:
MB „Samogitia merchant“ (įmonės kodas 302911948), Panerių g. 6, Vilnius, LT-01312 Vilniaus m. sav., mob. tel.: (8 615) 13 434, el. paštas: mantas@samogitiamerchant.lt.

2. Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (toliau - PVSV) ataskaitos rengėjas:
UAB „Ekosistema“ (įmonės kodas 140016636), Taikos pr. 119, Klaipėda, LT-94231 Klaipėdos m. sav., tel.: (8 46) 430463, faks.: (8 46) 430469, el. paštas: jonas@ekosistema.lt.

3. PŪV pavadinimas, vieta:
MB „Samogitia merchant“ PŪV (mėsos išpjaustymo ir perdirbimo cecho „Veivirža“ eksploatacija) bus vykdoma adresu Žolynų g. 10, Sakūtėlių k., Saugų sen., Šilutės r. sav.

4. Trumpas PŪV aprašymas:
PŪV metu numatoma praplėsti esamo nenaudojamo pastato patalpas ir pastate įrengti mėsos išpjaustymo ir perdirbimo cechą su universalia mėsos rūkymo-virimo termokamera. Didžiąją dalį produkcijos sudarys žalia pjaustyta mėsa, mažesniąją dalį - mėsos pusgaminiai ir mėsos gaminiai. Atliekamas vertinimas dėl poveikio visuomenės sveikatai, formuojama sanitarinės apsaugos zona.

5. Viešai PVSV ataskaita eksponuojama:
1) Šilutės r. sav. Saugų seniūnijos administracinėse patalpose (Mažosios Lietuvos g. 4, Saugos, LT-99402, Šilutės r. sav.);
2) UAB „Ekosistema“ administracinėse patalpose (Taikos pr.119, Klaipėda, LT-94231 Klaipėdos m. sav.).

Susipažinti su PVSV ataskaita galima darbo dienomis 08-12 ir 13-16 val. nuo 2018-08-23 iki 2018-09-05 imtinai; 

3) PVSV ataskaitos santrauka skelbiama PVSV ataskaitos rengėjo tinklapyje www.ekosistema.lt.

6. Viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimas įvyks
2018-09-06, 17 val. Šilutės r. sav. Saugų seniūnijos administracinėse patalpose, esančiose adresu Mažosios Lietuvos g. 4, Saugos, LT-99402, Šilutės r. sav.

7. Visuomenė pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais gali teikti iki viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimo: asmeniškai - UAB „Ekosistema“, adresu Taikos pr. 119, Klaipėda; registruotu laišku - siųsti adresu A.D.661, LT-94008 Klaipėda-15 arba el. paštu: jonas@ekosistema.lt.

8. Sprendimą dėl PŪV galimybių priima Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos departamentas, Liepų g. 17, Klaipėda, LT-92138 Klaipėdos m. sav., tel.: (8 46) 410350, el. paštas: klaipeda@nvsc.lt.

9. Atsižvelgiant į Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos departamento 2018-10-10 rašte Nr. (3-11 14.3.4 E)2-43880 pateiktas pastabas dėl MB "Samogitia merchant" PŪV, adresu Žolynų g. 10, Sakūtėlių k., Šilutės r. sav., PVSV ataskaitos santrauka pakoreguota bei papildyta sekančiai:

1) PVSV ataskaitos santraukos 4 skyrius papildytas informacija apie greta ir aplink PŪV esančias, planuojamas ar suplanuotas gyvenamųjų pastatų, visuomeninės paskirties, rekreacinės ar kitas teritorijas, statinius, pastatus, objektus, apie juose vykdomą ūkinę veiklą.

2) Pakoreguotas PVSV ataskaitos santraukos 4 skyriuje esantis 3 paveikslas su gretimybėmis.

3) PVSV ataskaitos santraukos 4 skyrius papildytas informacija, kad tarp PŪV ir gretimybėse vykdomos ūkinės veiklos joks ryšys ar sąveika nenumatoma.

4) PVSV ataskaitos santraukos 8 skyrius papildytas informacija apie žemės sklypui (kad. Nr. 8884/0005:13) įregistruotą specialiąją žemės ir miško naudojimo sąlygą.

Pakoreguotą ir papildytą PVSV ataskaitos santrauką galima atsisiųsti peržiūrėjimui spustelėjus ant nuorodos žemiau:


images_mod/naujienos/pvsv-santrauka_veivirza_koreguota.pdf

Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai